De WTC Basfietsers fietsclub telt momenteel (jan 2022) 48 leden:Lily Achten

Marc Arits

Christine Ballet

Edwin Bielen

Marc Bielen

Loes Bleyweert

Jaak Boonen

Leopold Bos

Tonini Bruno

Gaston Celus

Pierre Celus

Gerda Ceulemans

Jean Ceulemans

Patrick Ceulemans

Peter Claes

Michel Cornelis

Marc François

Gaston Gerrits

Rene Gressens

Erik Hermans

Jos Jacobs

Martin Kendall

Robin Kenis

Johny Kesters

Lieve Lenaers

Stefan Lenaerts

Peter Lormans

Kathleen Meire

Johan Nys

Wim Pluymers

Jos Schraepen

Roland Sterkmans

Paul Switten

Guido Teuchie

Johan Thonissen

Patrick Tomassen

Dominiek Timmermans

Willy Toelen

Jos Vandebergh

Martin Vandereyt

Jan-Willem Van der Voort

Dirk Vanherle

Jan Vanhoudt

Corneel Verstraete

Willy Vijfeyken

Guido Vreven

Fabienne Wirix

Dieter WydaegheDe verdeling in geboortejaar van onze huidige Basfietsers (stand in januari 2018) vind je hieronder: