Gaston Celus
Voorzitter

Leopold Bos
Ondervoorzitter

Gerda Ceulemans
Penningmeester

Erik Hermans
Materiaalmeester

Gaston Gerrits
Secretaris

Michel Cornelis
Materiaalmeester